सट पुटमा क्रुजरको नयाँ विश्व किर्तिमान

अमेरिकी एथ्लिट रायन क्रुजरले ३२ बर्ष पुरानो विश्व किर्तिमान भङ्ग … विस्तृतमासट पुटमा क्रुजरको नयाँ विश्व किर्तिमान