फेब्रिस जोङगोले स्थपित गरे ट्रिपलजम्पमा विश्व किर्तिमान

बुर्किना फासोका ह्युग्स फेब्रिस जोङगोले इन्डोर ट्रिपलजम्पमा विश्व किर्तिमान स्थपित … विस्तृतमाफेब्रिस जोङगोले स्थपित गरे ट्रिपलजम्पमा विश्व किर्तिमान